ELOenterprise

Funkcjonalność dowodem siły

Efektywne zarządzanie pamięcią
Szczególnie przy dużych zasobach danych rzędu terabajtów ważnym czynnikiem jest aktywne zarządzanie i zapisywanie dokumentów w pamięci. Jako centralne "miejsce magazynowania" dla wszystkich dokumentów przedsiębiorstwa serwer ELOenterprise posiada mechanizmy umożliwiające efektywne zapisywanie dokumentów i informacji, utrzymując przy tym możliwie niski poziom kosztów deponowania dokumentów. Poprzez tworzenia logicznych kopii nie dopuszcza się do wielokrotnego powstawania fizycznych kopii dokumentów.

Przy pomocy "elektronicznego odcisku palca" dokumentu ustalić można,
      czy dany obiekt został już zarchiwizowany
Efektywne skomasowanie danych obiętościowo dużych
      dokumentów skanowanych
Reorganizacjia danych przestarzałych przy pomocy kryteriów wiekowych
      i oraz przeterminowania
Przeniesienie danych przestarzałych danych na media typu offline lub
      dogodne z punktu widzenia kosztów media wieloletnie
Wspomaganie odrębnie istniejacych obszarów archiwów oraz jednostek
      magazynowania (Storage)

Inteligentna komunikacja
Właśnie w przypadku gdy rozwiązanie systemowe powinno obsłużyć wiele tysięcy uzytkowników, efektywnemu zastosowaniu zasobów danych oraz rodzaju zaplikowanej komunikacji przypada decydujące znaczenie. Mając to na uwadze, w rodzinie systemu ELOenterprise do wewnetrznej, wzajemnej komunikacji modułów ELO dołaczone zostało na bazie http zastosowanie bezpołączeniowego ruchu protokołów, który w momencie zakończenia transakcji zostaje natychmiast przerwany. Inteligentny i w dodatku szczupły rozmiar protokołu zapewnia ponadto, iż przy dużej liczbie użytkowników nie dochodzi do niepotrzebnego wzrostu obciążenia sieci komputerowej. Własne aplikacje Client mogą zostać w przyszłości dołączone poprzez http/Soap. Dzięki temu możliwe jest również przeprowadzanie kompletnych integracji systemowych, przy których komunikacja danych realizowana jest poprzez złącza standardowego importu XML.

Platforma Multi-Serwer
Dziś, niezależnie od zastosowania jakiegokolwiek systemu operacyjnego, nikt nie jest w stanie określić ze stuprocentową pewnością, jaka platforma systemowa ostatecznie będzie zastosowana w przyszłości. Zależyć to będzie zapewnie od technologicznego postępu rozwoju systemów, sprzętu komputerowego oraz od własnych wymagań. W porównaniu z zastosowanym otoczeniem systemowym żywot samej w sobie informacji - poszczególnego dokumentu - nie jest krótkotrwały. Terminy przechowywania wynoszące 30 lat i więcej nie są wcale żadną żadkością. Tym bardziej ważnym jest, iż poprzez zastosowanie niezależnego od platformy systemu archiwizacji zapewnione zostanie - i to bez większego nakładu migracyjnego - utrzymywanie zróżnicowanych systemów operacyjnych i ich otoczenia. Tym wymaganiom odpowiada ELO Digital Office GmbH swoją rodziną rozwiązań Enterprise, pracujących na serwerach Windows, Linux i UNIX (SUN-Solaris, AIX i innych).