ELOenterprise

Niezawodność

Mechanizmy Disaster Recovery oraz Failover
Rozwiązanie archiwum DMS jako centralna platforma dokumentów i informacji służy procesom obiegowym w przedsiębiorstwie. Zaliczane jest ono więc do krytycznych aplikacji na obszarze IT danego przedsiębiorstwa. Dlatego też przezornośc wymaga zastosowanie mechanizmów i środków zaradczych, wyrózniających się wysokim poziomem dyspozycyjności. Serwer ELOenterprise odpowiada tym wymaganiom poprzez całego szeregu posiadanych przez niego zdolności:

Zdolność rozdzielania procesów serwera
pomiędzy kilkoma samodzielnie pracujacymi serwerami powoduje nie tylko wzrost wydajności całego systemu, lecz pozwala także na celowe odzyskanie (recovery) funkcji pojedynczej w całym systemie. Ponadto asynchroniczna obróbka przeciwdziała obciążeniu całego systemu w przypadku powstawania pojedynczej awarii.

Zdolność ELOenterprise do pracy w systemie cluster umożliwia pracę krytycznych procesów systemowych na kilkoma współpracujących ze sobą i połączonych w cluster jednostkach hardware oraz systemach operacyjnych. W przypadku awarii jednego z komponentów hardware utrzymanie ciąglości pracy zapewnione jest poprzez automatyczne przełączenie.

Funkcjonalność Hotstandby pozwala na pracę lustrzanego systemu zlokalizowanego poza centralnym serwerem archiwum, przykładowo w awaryjnym centrum komputerowym. Poprzez specjalne mechanizmy systemowe serwer backup cyklicznie synchronizowany jest z serwerem głównym. W przypadku awarii serwera głównego serwer Client lub też serwer aplikacji kontynuują pracę po ponownym łaczeniu (reconnect) na serwerze Hotstandby Backup. Przy ponownej dyspozycyjności serwera głównego następuje automatyczna synchronizacja i przejęcie systemowego ciągu pracy.

W przypadku kompletnej awarii systemu specjalna architektura systemowa oraz forma archiwizacji danych jako samonośnych obiektów archiwum pozwalają dokonać szybkiego odzyskania systemu w całosci, również przy dużych systemach archiwizacyjnych. Szczególnie w przypadku poważnych awarii, w trakcie których np. kompletnie utracona zostanie baza danych, serwer ELOenterprise na swoich mediach pamięciowych zapisuje w odniesieniu do poszczególnego dokumentu również wszelkie istotne dane zarządzania dotyczące bazy danych, zapewniając tym samym odzyskanie (recovery) ważnej funkcjonalności serwera archiwum.

Jako wydajne archiwum Backend dla priorytetowych aplikacji przesiębiorstwa takich jak SAP, Lotus Notes i inne przyczynia się ono nie tylko do odciążenia tychże systemów, lecz zapewnione zostaje wysoki stopień zabezpieczenia danych dokumentów w przedsiębiorstwie.