ELOenterprise

Nowoczesne zarządzanie, archiwizacja oraz obieg dokumentów w korporacjach i przedsiębiorstwach symbolem dobrej organizacji i porządku

Serwer ELOenterprise odznacza sie wysokim potencjałem i wielostopniową architekturą systemową i odpowiada tym samym wysokopostawionym oczekiwaniom przedstawicieli biznesowych. W swojej koncepcji szczególny nacisk nakierowany został na grupy funkcjonalne serwera archiwum i zarządzanie zawartością (Content), jako samodzielnych jednostek, tworzących w ich współgraniu wydajną architekturę systemową. W ten sposób możliwa jest wyodrębniona praca komponentów serwera ELOenterprise na samodzielnych jadnostkach hardwarowych, co przyczynia się do wysokej skalowalności systemy w całości. Trójstopniowa architektura pozwala na zastosowanie zróżnicowanych aplikacji i mikroserwerów w celu osiągnięcia automatycznego przebiegu procesowego. Komponenty wdrożone w Javie umożliwiają prostą, niezależną od platformy, integrację do istniejących portali internetowych. Własne aplikacje klienta w prosty sposób mogą zostać dołączone poprzez http/Soap. Serwer archiwalny zapisuje wszystkie formaty dokumentów, a w przypadku archiwizacji dużych ilości danych istnieje możliwość wyposażenia go w systemy HSM, NAS lub SAN, jak również w urządzenia typu jukeboks lub EMC Centera dla długoletnie zapisywania danych. Dla dołączenia istniejących aplikacji biznesowych oferowana jest duża liczba mozliwości integracyjnych (np. Doc-Importer na bazie XML) a także linków i komponentów serwera (np. Contentserver dla SAP, ArchiveLink dla Lotus Notes itp.). Asynchroniczna koncepcja Pipelining'u dba m. in. o to, aby serwer ELOenterprise nie utracił tempa pracy również przy duzym obciążeniu oraz różnorodności zadań.

Cechy kluczowe serwera ELOenterprise


Wysoka skalowalność oraz wspomaganie wyodrębnionego otoczenia
      systemowego
Zabezpieczony przed awariami i dzięki temu stale do dyspozycji
Nadzwyczajna wydajność i wysoka przepustowość
Bezpieczeństwo i integralność danych
Otwarta architektura systemowa, niezależna od platformy
Zdolność serwera Content współgrania z portalami internetowymi
Wspomaganie Enterprise-Store Units na obszarze (certyfikat EMC Centera,
      Plasmon, JVC i inne)
Monitorlog do kontrolowania systemowego.