ELOprofessional

Gromadzenie informacji

Inteligentne gromadzenie informacji

Skanowanie, OCR, COLD, klasyfikacja, rozpoznawanie formularzy

Utrwalanie danych

Efektywne utrwalanie dokumentów i informacji jest pierwszym krokiem efektywnego procesu. Innym ważnym aspektem jest unikane zmiany nośników, co ma miejsce choćby w przypadku dokumentów papierowych. Aby temu zaradzić, ELOprofessional dysponuje efektywnymi mechanizmami pobierania obrazu, które zapewniają efektywne przetwarzanie i archiwizację dokumentów papierowych i elektronicznych.

Klient skanowania w zestawie
Klient skanowania o znacznych możliwościach przetwarzania jest zawarty w każdej licencji stacji roboczej ELOprofessional. Obsługuje on wszystkie dostępne w handlu skanery z interfejsami TWAIN. Pomocne kreatory prowadzą użytkownika przez proste zadanie konfigurowania profilu skanowania, kryteria separacji i sterowanie przetwarzaniem pobieranych danych. Oprócz tego, zintegrowane zostały procedury optymalizacji obrazu, które ułatwiają bezpieczne przetwarzanie nawet krytycznych dokumentów. Ponadto, możliwe jest stosowanie specjalizowanych klientów skanowania (takich jak Ascent Capture) z certyfikowanymi połączeniami.

Automatyzacja za pomocą kodów kreskowych
Użycie rozpoznawania kodów kreskowych jest praktyczne wszędzie tam, gdzie dokumenty papierowe muszą krążyć między różnymi działami firmy. Przykłady obejmują skanowanie faktur lub dokumentów, które wymagają odręcznego nanoszenia zmian lub poprawek. Z zasady, niepowtarzalny kod kreskowy jest generowany w powiązaniu z wiodącą aplikacją (np. system ERP) i przydzielany do danego dokumentu. Jeżeli kod ten (znajdujący się na dokumencie) zostanie następnie zeskanowany, system ELO automatycznie go rozpozna i przyporządkuje dokument do właściwego procesu. W zwykłych okolicznościach powoduje to uruchomienie procedury obiegu obejmującej zarządzanie przetwarzaniem zeskanowanego dokumentu. Informacje zwrotne są wysyłane do aplikacji sterującej, a z dokumentu importowane są dane dotyczące słów kluczowych.

Proste przetwarzanie standardowych formularzy
Gdy standardowe dokumenty dostępne są w postaci formularzy, można wykorzystać procedury automatyzujące, które pozwalają na uzyskanie oszczędności. Strefowa analiza dokumentu i klasyfikacja ułatwiają skanowanie. System ELO udostępnia łatwo konfigurowalne narzędzie rozpoznawania formularzy, które pozwala na analizę dokumentu na podstawie zmiennych tekstowych i sczytywanie zawartości za pomocą oprogramowania do rozpoznawania tekstu. Dane uzyskane w ten sposób można wykorzystać do automatycznej archiwizacji i dalszego przetwarzania.


Inteligentne przetwarzanie dokumentów bez określonej struktury
ELOprofessional DocXtractor został zaprojektowany specjalnie do inteligentnego rozpoznawania informacji w dokumentach nie mających określonej struktury. Redukcja kosztów jest widoczna szczególnie wtedy, gdy przetwarzane są duże ilości dokumentów. Mechanizm samouczenia DocXtractora oparto na sieciach inteligentnych. Te technologie przyszłości potrzebują jedynie krótkiego okresu szkolenia, by móc rozpoznawać klasy i zawartość dokumentów, nawet w przypadku dokumentów zupełnie nowych. Przykładem są faktury przychodzące, które można przydzielać do danego zamówienia w systemie ERP i wysyłać natychmiast - wszystko jest w pełni zautomatyzowane. DocXtractor może być również stosowany do przekazywania zapytań lub skarg klienta bezpośrednio do odpowiedniego działu, zależnie od ich zawartości - nie trzeba rozdzielać dokumentów ręcznie.