ELOprofessional

Idealna integracja

Ciągłość procesów biznesowych
Wiele firm stosuje systemy CAD na placach budowy, w przemyśle i administracji. Zakres stosowania nie jest ograniczony w żaden sposób - od projektowania produktów, projektowania systemów i administracji nieruchomościami, po zarządzanie terenem budowy. Często systemy te są ważną częścią ogólnego łańcucha zarządzania cyklem życia produktu. Naturalne jest więc, że ELOprofessional również powinien dysponować silnym narzędziem integracji z systemami CAD.

Archiwizacja danych CAD
ELOprofessional CAD jest nowoczesnym modułem oprogramowania służącym do archiwizacji i zarządzania danymi CAD w całym procesie. ELOprofessional CAD analizuje strukturę komponentów 2D/3D w plikach CAD i mapuje je w ELOprofessional. Cechy klasyfikacyjne zostają wyprowadzone jako metadane z parametrów i nagłówków rysunków i zostają zaimportowane do ekranu obsługi plików ELO w celu dokonania automatycznego indeksowania słów kluczowych. Przy sprawdzaniu nowego komponentu, wszystkie uprzednio zachowane części nie są ponownie importowane do ELO - zamiast tego określane są ich powiązania z nowym komponentem. Zestawienie użytych części zapewnia użytkownikowi możliwość wygenerowania wykazu składników powiązanych z danymi obiektami jednym przyciśnięciem klawisza.

Obsługiwane systemy CAD
ELOprofessional CAD dysponuje interfejsami do najczęściej używanych systemów CAD. Następujące formaty są obecnie obsługiwane:


... dalsze systemy są dostępne na żądanie

Bezpieczne przetwarzanie danych projektowych
Gdy dokumenty zostają zaimportowane lub wysłane, ELOprofessional automatycznie sprawdza wszystkie składniki i strukturę osadzonych rysunków pod kątem kompletności. Podczas importowania wykonywana jest kontrola duplikatów, która ma zapobiec wielokrotnemu archiwizowaniu tych samych komponentów i rysunków. Procedura ta oszczędza kosztowną przestrzeń archiwizacyjną i eliminuje błędy w zarządzaniu systemami CAD. Wykazy rysunków i raporty wysyłki są generowane automatycznie przy wysyłaniu plików. Specjalne wtyczki przeglądarkowe udostępniają funkcje podkreślania, porównywania i sporządzania wykresów. Zaletą tego rozwiązania jest to, ze kosztowne CAD licencje nie są wymagane oddzielnie dla każdej stacji roboczej do przeglądania i przetwarzania dokumentów CAD. Obieg dokumentów ELO ułatwia szybkie i proste wydawanie dokumentów w procedurach zatwierdzeń. Wewnętrzne zarządzanie wersjami i nowy system zarządzania działaniami zapewniają możliwość optymalnego przeglądania odpowiedniego statusu i wersji rysunków.