ELOprofessional

Internet - potężna platforma łączności

Bramka internetowa
Internet ma ogromny rewolucyjny wpływ na biznes. Bez względu na to, czy szukasz najnowszych informacji o produkcie, nowego sprzedawcy czy okazyjnej transakcji, internet jest pierwszym miejscem, gdzie szukasz informacji. Internet stał się globalną platformą informacyjną i rynkiem ofert z zakresu wszystkich naszych potrzeb. Wiele transakcji biznesowych odbywa się obecnie wyłącznie za pośrednictwem internetu. Od dłuższego czasu funkcjonują już internetowe systemy rezerwacji biletów na pociągi i do kin, co oszczędza nam czekania w kolejkach do kas. Wiele rzeczy stało się prostszymi, wygodniejszymi i bardziej oszczędnymi dzięki internetowi. ELOprofessional również może zapewnić znaczącą elastyczność działania dzięki wykorzystaniu internetu.
Jeżeli firmy chcą zorganizować dla siebie platformę współdzielonej łączności dla celów prowadzenia działalności lub współpracy między wspólnikami, potrzebują bramki internetowej. Skonfigurowanie współdzielonej platformy informacyjnej nie wymaga wiele działania, a dzięki niej wszyscy zaangażowani będą mieć dostęp do danych z dowolnego miejsca, za pośrednictwem standardowej przeglądarki. Kontrola dostępu zapewniona jest poprzez kontrolowany dialog autoryzacyjny (login), tak, by tylko autoryzowany personel miał dostęp do platformy. Zadania utrzymania i organizacji nowych dokumentów nie wymagają znajomości zasad tworzenia serwisów internetowych.

Elastyczny dostęp do dokumentów
Bramka internetowa może również być stosowana dla zapewnienia dostępu do centralnego archiwum dokumentów podczas podróży. Jedynym, co jest potrzebne, jest standardowa przeglądarka internetowa. Wszystkie niezbędne funkcje ELO są dostępne za pośrednictwem bramki internetowej. Użytkownik może prowadzić nawigację w archiwum, tworzyć nowe dokumenty i prowadzić wyszukiwanie w całym zakresie możliwości. Pracownicy również mogą za pomocą bramki internetowej mieć dostęp do swoich aktywnych procesów obiegu dokumentów, mogą je sprawdzać i wystawiać zatwierdzenia.
W przypadku prac projektowych, często bardziej praktyczne dla pracowników jest wysłanie maila z linkiem. Dzięki temu nie jest konieczne wysyłanie całego dokumentu. Jeżeli jest to konieczne, pracownik może uzyskać dostęp do dokumentu klikając link. Oszczędza to przestrzeń dyskową w systemie poczty elektronicznej i zapewnia, że dokumenty są dostępne w strukturze centralnego archiwum dla każdej osoby.

Integracja we własnym portalu firmy
Wewnętrzny portal oferuje największe możliwości dla prowadzenia procesów biznesowych z zewnętrznymi partnerami. Funkcjonalne spektrum ELOprofessional można wzbogacić poprzez standardowe protokoły, takie jak http SOAP w postaci portletów. Ponadto, zewnętrzne zdarzenia biznesowe można z łatwością zintegrować w obiegu dokumentów ELO, bez względu na to, czy zapytanie dotyczy oferty, suportu czy zamówienia, które muszą być przetwarzane wewnętrznie w procesie obiegu dokumentów ELO, a na koniec wprowadzone do centralnego systemu ERP. Nawet jeżeli dotyczą one zwykłego żądania informacji, na które pracownik może odpowiedzieć wysyłając personalizowany pakiet informacji, możliwości dostępne dzięki integracji ELOprofessional są praktycznie nieograniczone.