ELOprofessional

Strategia archiwizacji

Serwer archiwum
Serwer archiwum jest centralnym elementem systemu ELOprofessional. Jako integralna część centralnej administracji firmy, zapewnia on długofalowe bezpieczne zarządzanie wszystkimi dokumentami i danymi, które są ważne dla firmy, i może na żądanie szybko je udostępniać.

Zgodność z wymogami audytu i sygnaturami
Serwer archiwum ELOprofessional ma wbudowane mechanizmy zapobiegania nieautoryzowanym zmianom dokumentów lub przeglądaniu ich przez nieautoryzowany personel. W tym celu stosowane są najlepsze mechanizmy oparte na wartościach kontrolnych (hash) i szyfrowaniu, które mogą natychmiast wykryć próby wprowadzania zmian w dokumentach. Ponadto, spełniający wymogi prawne podpis cyfrowy może być stosowany jako podpis indywidualny lub zbiorowy. System ELO standardowo integruje rozwiązania podpisu poświadczonego. Jest to szczególnie potrzebne do fakturowania, gdy możliwe jest odliczanie podatku naliczonego.

Wysoka przepustowość danych i stabilność pod obciążeniem
Serwer archiwum ELOprofessional zaprojektowano na bazie asynchronicznego przepływu danych, co zapewnia wysoką stabilność pod obciążeniem i wysoką przepustowość. Dzięki temu system ten jest szczególnie przydatny do archiwizacji dużych ilości dokumentów. Dodatkowo, jego wysokowydajne interfejsy pozwalają na stosowanie specjalnych modułów importu i integracji danych kiedy będzie to wymagane. Przykładowo, moduł importu XML importuje dokumenty i dane opisowe w jednej operacji. Ponadto, stosowanie standardu XML jako formatu importu zapewnia również możliwość szybkiego powiązania zewnętrznych aplikacji z serwerem archiwum ELOprofessional.

Ochrona poufności i zabezpieczenie przed utratą danych
Dla szczególnie wrażliwych danych, ELOprofessional oferuje możliwość zabezpieczenia wybranych sekcji archiwum za pomocą szyfrowania 128-bitowego. Zapewnia to większą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. ELOprofessional obsługuje różne strategie tworzenia kopii zapasowych.
Istnieje również opcja włączenie narzędzi do składowania długoterminowego, takich jak zmieniarki dysków, zautomatyzowane biblioteki taśmowe i składowanie długoterminowe oparte na dyskach magnetycznych takich jak EMC Centera. Serwery archiwum ELO zarządzają terabajtami danych w archiwach ogólnoświatowych, gwarantując przy tym najwyższy stopień efektywności i bezpieczeństwa. ELOprofessional pozwala na dystrybucję procesów serwera na wielu platformach sprzętowych. System może też być stosowany w klastrach serwerów.

System gotowości do pracy ciągłej
Szczególną cechą ELOprofessional jest opcja modułów maklerskich i replikacyjnych pozwalająca stworzyć system do pracy ciągłej, z serwerem archiwum, który można umieścić w lokalizacji oddzielnej od serwera produkcyjnego. Wszystkie dokumenty i powiązane z nimi metadane w głównym systemie mogą być replikowane na aktywny system za pomocą modułu replikacyjnego. W przypadku awarii zasilania na głównym serwerze, użytkownicy mogą automatycznie zostać przełączeni na serwer zapasowy pracujący w trybie ciągłym.

Rozproszony serwer archiwum
Moduł replikacyjny ELO umożliwia odwrotną replikację ważnych danych pomiędzy ogólnoświatowymi serwerami archiwum ELO. Jest to szczególnie istotne, gdy placówki terenowe mają jedynie wolne połączenia z centralą. Dane potrzebne na bieżąco do szybkiego przetwarzania mogą być przechowywane lokalnie, a w nocy są replikowane do głównego archiwum. W ten sposób tylko informacje używane na bieżąco muszą być składowane lokalnie, natomiast archiwizacja długoterminowa może być prowadzona centralnie. Wszystkie placówki terenowe nadal mają możliwość ciągłego dostępu do danych archiwizowanych centralnie, choćby za pomocą zdalnego dostępu.