ELOenterprise

Wydajność i duża skalowalność

Administracja i integracja systemowa
Decydującym czynnikiem dla bezawaryjnej pracy w centrum komputerowym jest przede wszystkim zwarte rozwiązanie systemowe o wysokim stopniu dyspozycyjności. Wydajność systemu uzależniona jest jednak także od otoczenia systemowego oraz jego zdarzeń, o których sterowanie systemem powinno być stale informowane. W celu rozpoznawania i usunięcia powstających przewężeń i zkłóceń wsparciem już na wstępie powinno być aktywne monitorowanie. Mając na uwadze osiągnięcie komfortowego zarządzania systemem oraz sterowania serwer ELOenterprise oferuje cały szereg efektywnych mechanizmów służących centralnemu administrowaniu systemem.

Statystyka serwera odnośnie aktywności zadań, obciążenia,
      częstotliwości błędów
Diagnoza stanów systemu, ustawień użytkownika, ruchu protokołów
Log statusu dla centralnych systemów monitorowania
Wspomaganie centralnego rozdzielania oprogramowania oraz
      pielęgnacji profili
Interfejs LDAP dla dołaczenia centralnego zarządzania użytkownikami
Określenie subadministratorów dla aktualizacji uprawnień według podziału
Włączenie użytkowników i koncepcji uprawnień Outlook/Exchange
      i Lotus Notes
Prosta reorganizacja danych poprzez zasadę przeterminowania,
       obszar pamięci oraz tworzenie zestawu mediów

Wysoki poziom zabezpieczenia dostepu do danych

Dziś, coraz więcej poufnych dokumentów zapisywanych jest w systemie zarządzania dokumentami i workflow w formie elektronicznej. Dlatego też nienaruszalność poufnych informacji i ochrona dostępu do nich stanowią ważną część systemu DMS i archiwizacji. W przeciwieństwie do centralnego deponowania w File-serwerze, serwer ELOenterprise steruje wyłącznie dostepem do dokumentów w archiwum. W ten sposób zamknięte zostanie wiele luk bezpieczeństwa w porównaniu do File-serwera.

Istotne cechy technologii ELOenterprise:
Bezpieczne dołączenie z obszaru DMS, także użytkowników zewnętrznych,
      poprzez firewall
Tworzenie zaszyfrowanych obszarów archiwum przy pomocy technologii
      128-bitowej
Sygnatura dokumentów i tworzenie certyfikatów dla zachowania
      nienaruszalności danych i ochrony przed niepowołanym dostępem do nich
List dostepu dla celowego sterowania dostępem
Wygaszanie treści informacji nie przeznaczonych do wglądu