ELOprofessional

Administracja i utrzymanie
- doskonałe działanie systemu

Solidność z małymi potrzebami serwisowymi
Bez względu na to, czy instalacja jest duża, czy mała, potrzeba ułatwienia zadań administracyjnych i aktualizacji systemu wraz z funkcjonowaniem bez potrzeby bieżących działań serwisowych jest podstawą jej działania. Linia produktowa ELOprofessional została zaprojektowana dla zmniejszenia obciążenia administratorów.

Prosta administracja systemem
Interfejsy graficzne i kreatory pomagają menedżerom systemu odpowiedzialnym za jego konfigurację, np. w tworzeniu profili skanerów czy definicji kodów kreskowych, lub w konfigurowaniu rozpoznawania formularzy. Wszechstronna kontrola autoryzacji dla dokumentów, indeksowanie słów kluczowych, elementy strukturalne, oraz pola i funkcje obsługujące wprowadzanie danych pozwalają na automatyczne propagowanie autoryzacji. System ELOprofessional obsługuje zarówno definicje ról i grup.

Połączenia LDAP i jednorazowa rejestracja
Zwłaszcza w przypadku większych instalacji istotne jest, aby istniejące definicje użytkowników i grup mogły być automatycznie importowane z istniejącej struktury katalogów. Możliwe jest ciągłe porównywanie aktywnego katalogu i aplikacji ELO. Aby zminimalizować liczbę haseł dostępowych, ELOprofessional ułatwia jednorazową rejestrację.

Dystrybucja oprogramowania i obsługa profili użytkowników
na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym Windows, ELOprofessional może obsługiwać wszystkie tradycyjne narzędzia dystrybucji oprogramowania. W przypadku mniejszych instalacji, ELOprofessional wyróżnia się tym, że klient ELO dysponuje funkcjami automatyzowania dystrybucji i aktualizacji oprogramowania. Funkcjonalność umożliwiająca centralną obsługę grup ustawień i profili użytkowników jest również bardzo użyteczna. Wszystkie niezbędne ustawienia programu są obsługiwane w centralnej bazie danych, co pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w konfiguracjach poszczególnych użytkowników z grupy.

Wygodne zarządzanie składowaniem
W przeciwieństwie do znajomych metod zarządzania plikami w systemach dostępu współdzielonego, system ELOprofessional zapewnia możliwość fizycznego oddzielenia składowania danych od poziomu użytkownika. W systemie ELO, administrator systemu ma wolny wybór nośników danych lub systemów serwerowych do archiwizacji lub składowania dokumentów. Użytkownik pracuje z logiczną strukturą administracyjną, która jest oddzielna od fizycznej przestrzeni składowania danych. Ułatwia to bardzo wygodne zarządzanie danymi, w którym administrator systemu może swobodnie decydować, jak długo dane powinny być utrzymywane na szybkich systemach RAID lub czy należy prowadzić składowanie na bardziej oszczędnych nośnikach (np. z wykorzystaniem zmieniarki dysków).

Monitorowanie systemu
Wrażliwość systemu na zakłócenia sprawia, że jego dostępność jest zagadnieniem dużej wagi. Wczesne wykrywanie wadliwości działania i przestojów odgrywa pod tym względem znaczącą rolę. ELOprofessional dysponuje sporą liczbą wewnętrznych mechanizmów kontroli i raportowania. Dodatkowo, dowolny system monitorowania można zintegrować poprzez konfigurowalny interfejs, co ułatwia, przykładowo, wprowadzenie graficznego monitorowania systemu z automatycznym systemem powiadomień.