ELOprofessional

Mobilność i skalowalność

Jednorodne scentralizowane zarządzania danymi
ELOprofessional można uważać za centralną bazę służącą do zarządzania wszystkimi ważnymi dokumentami firmy. System konsoliduje wszystkie istotne dane handlowe w jednym repozytorium, które stanowi centralne archiwum firmy. W ten sposób system zapewnia natychmiastową dostępność danych jako spójnej całości wtedy, gdy jest to wymagane dla danego procesu biznesowego. ELOprofessional zastępuje więc rozproszone składowanie dokumentów, czy to w skrzynkach wiadomości przychodzących, katalogach plików, czy w folderach archiwów. Pozytywną stronę tego rozwiązania jest uproszczenie dla firmy możliwości spełnienia wymogów prawnych, takich jak określone w Zasadach Dostępu do Danych i Weryfikacji Dokumentów Cyfrowych, wytyczne amerykańskiej agencji FDA w odniesieniu do żywności i Ogólne Zasady Systemów Wspomaganych Komputerowo (GoBS). Są to wytyczne, z którymi zachowanie spójności bez pomocy wydajnych systemów DMS/archiwizacji takich jak ELO, byłoby problematyczne.

Połączenia zorientowane na proces
Innym atutem ELOprofessional jest łatwość harmonizacji do pracy z wszystkimi aplikacjami stosowanymi w firmie, bez względu na to, czy wywodzą się ze świata Microsoft, czy z istniejących systemów CAD lub ERP. Ułatwia to zorientowana na usługi architektura systemu (SOA) z ELO z jednej strony, z drugiej zaś stosowanie globalnie uznanych standardów interfejsów, takich jak XML, http SOAP, usług sieciowe i wiele innych. Wszyscy wiodący producenci aplikacji stosują podejście architektury zorientowanej na usługi, informatyka będzie więc w przyszłości w coraz większym stopniu koncentrować się na faktycznych procesach biznesowych.

Skalowalność modularna i zabezpieczenie przyszłości
Wybierając system zarządzania dokumentami ELO, użytkownik uzyskuje wysoki stopień przyszłego bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy oprogramowanie jest używane początkowo w pionie finansowym czy w dziale zakupów, zapewnienia jakości, sprzedaży czy marketingu, ELOprofessional można zintegrować we wszystkich strukturach działalności firmy. Nie jest to izolowana aplikacja, ale skalowalny system oparty na modułach. Wysoce specjalistyczne moduły można z łatwością łączyć ze sobą, zależnie od wymagań danego działu. W dziale technicznym może to być moduł CAD, zaś w przypadku firmy prawniczej specjalistyczny moduł obsługi kancelarii prawnej. Wraz z modułami dostarczanymi przez ELO standardowo, istnieje również znaczna liczba deweloperów na całym świecie, którzy tworzą dodatkowe moduły branżowe dla świata ELO, obejmujące praktycznie wszystkie wymogi danej branży. Indywidualne dostosowanie jest również możliwe za pomocą środowiska skryptowego zintegrowanego w ELO.

Migracja
ELO zarządza dokumentami i danymi w formacie otwartym, można je więc z łatwością migrować do innych systemów. Jeżeli rosną wymagania firmy, która staje się duża struktura międzynarodową, łatwo można dokonać aktualizacji do linii produktowej ELOprofessional opartej na Javie. System jest niezależny od platformy, może również zarządzać bardzo dużymi liczbami użytkowników. ELO zapewnia również znaczną liczbę filtrów importowych, które można stosować do importu z istniejących archiwów zewnętrznych, co upraszcza import dawnych archiwów do systemu ELO.