ELOprofessional

Koncentracja na oszczędności

Czynnik kosztowy: zmiana nośników
Gdy mierzymy faktyczne koszty transakcji pewnego procesu biznesowego, często są one zbyt wysokie w odniesieniu do wartości, jaką wnoszą do firmy. Zwykle powodem jest to, że łańcuch proces nie jest ciągły i konieczne jest wprowadzanie znacznej ilości danych ręcznie, co wynika ze zmiany nośników i z przetwarzania opartego na dokumentach papierowych i pojedynczych dokumentach elektronicznych. Prostym przykładem jest tu przetwarzanie faktur przychodzących. Są to procedury, które w przypadku dużej liczby dokumentów generują znaczne ilości pracy. Nie musi tak być. ELOprofessional dysponuje inteligentnymi rozwiązaniami, które szybko mogą wyeliminować te problemy.

Inteligentne składniki systemu
Jeżeli dokument został już zapisany i jest następnie ręcznie dystrybuowany, inteligentne oprogramowanie do klasyfikacji i ekstrakcji może zająć się jego obrazowaniem i przypisaniem. Nowe technologie oparte na zaawansowanych algorytmach umożliwiają odczytywanie i zrozumienie zawartości dokumentów. Dokumenty nie są już przetwarzane na bazie sztywnej logiki, ale z pomocą samouczących się mechanizmów, które rozpoznają logiczne powiązania i mogą automatycznie wybierać ważne dane do dalszego przetwarzania.

Ciągły łańcuch procesu
Gdy dokumenty faktur zostaną już zeskanowane, automatycznie sklasyfikowane i zindeksowane, mogą być następnie archiwizowane. Od tej chwili dokument może być udostępniany bardzo szybko, bez konieczności odwiedzania archiwum. Dalszy ciąg procesu biznesowego można zautomatyzować za pomocą zintegrowanych komponentów obiegu dokumentów ELO. System automatycznie generuje właściwy proces i przydziela stosowne zadania odpowiednim osobom i działom. Wszystkie dokumenty istotne dla działalności są powiązane w systemie ERP i wewnętrznie księgowane za pomocą standardowego interfejsu ArchiveLink. Dzięki cyfrowemu obiegowi dokumentów, każde zdarzenie biznesowe może być szybciej obsługiwane, ponieważ nie ma już porozrzucanych dokumentów papierowych, które czekają, by się nimi zająć.

Optymalne dostosowanie do procesu biznesowego
ELOprofessional dysponuje zintegrowanym skryptowym środowiskiem programowania dla zapewnienia optymalnego dostosowania. Ułatwia to szybką ekspansję funkcjonalności i generowanie dodatkowych funkcji, które są dostosowane do potrzeb firmy. Skrypty, które zostały wygenerowane, można uruchamiać ręcznie lub automatycznie, mogą one też być uruchamiane przez określone zdarzenia. Można również zintegrować w pasku menu i ikonach funkcje autoprogramowania, udostępniając elementy kontroli autoryzacji decydujące o tym, kto może korzystać z takich rozszerzeń.
Każda firma ma swoje indywidualne wymogi handlowe i organizacyjne. Rozwiązanie DMS, które można optymalnie dostosować do procesów biznesowych danej firmy, powinno więc być jedyną opcją. System ELO cechuje się wysoką elastycznością w odniesieniu do jego konfiguracji.